Akdeniz Üniversitesi
gunseliturgutcinfoto

Doç. Dr. Günseli TURGUT CİN

Adres : Akdeniz Üniversitesi
 Fen Fakültesi
 Kimya Bölümü
 07058 ANTALYA
Tel.    :

0-242-310 23 06

Fax     :0-242-227 89 11
e-mail : gturgut@akdeniz.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı: GÜNSELİ TURGUT CİN

Doğum Yeri ve Tarihi: Kırşehir, 1972

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Kimya

Atatürk Üniversitesi

1990-1991

Lisans

 Kimya

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1991-1994

Y. Lisans

 Kimya

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1997

Doktora

 Kimya

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2004

Post-Doktora

 Kimya

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2006

 Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı  :

“İmino ve Azo Yan Grubu Taşıyan Bazı Ariloksisiklotrifosfazenlerin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi”, Yrd. Doç. Dr. Mustafa ODABAŞOĞLU

 Doktora Tezi Başlığı ve  Danışmanı :

“Bazı Fenilazo-a-Naftoksi- ve Fenilazo-o-Allilfenoksisiklotrifosfazenlerin Sentezi ve  Özelliklerinin İncelenmesi”, Doç. Dr. Mustafa ODABAŞOĞLU

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

  Fen-Edebiyat Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1994-2004

Dr.Arş.Gör.  

  Fen-Edebiyat Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2004-2005

Yrd.Doç.Dr.

  Fen Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi

2005-2013

Doç. Dr.

  Fen Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi

Eylül 2013-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Seda DEMİREL,  ²Potansiyel Antibakteriyel ve Antitümör Özellikleri Olan Bazı Ferrosenil Sübstitüe N-Asetil-2-Pirazolin ve Diferrosenil Sübstitüe Pirazolo[4,3-c]kinolin Türevlerinin Sentezi², Akdeniz Üniversitesi, 2008.

 Abban ÇAKICI, ²Pictet-Spengler Reaksiyonu ile Bazı Mono Ferrosenil Pirazolo  [4,3-c]kinolin Türevlerinin Sentezi ve Spektroskopik Yöntemlerle Yapılarının Aydınlatılması², Akdeniz Üniversitesi, 2010.

 Gülcan VEREP, ²Bazı Ferrosenil Sübstitüe 1,3,4-Oksadiazol Türevlerinin Sentezi², Akdeniz Üniversitesi, 2013

 

Yönetilen Doktora Tezleri:

 Seda DEMİREL TOPEL, ²Fotodinamik Terapi Amaçlı BODIPY-Konjugeli Yüksek Dönüştürücü Nanopartiküllerin Sentezi², Akdeniz Üniversitesi, 2013.

 Abban ÇAKICI, Akdeniz Üniversitesi, 2011-  tez aşamasında.

 

Uzmanlık Alanları :

Organik kimya, Spektroskopik Yöntemler, Fosfazen Bileşikleri, Azo Boyarmaddeler, Ferrosen Türevleri, Heterosiklik Bileşikler.

Projelerde Yaptığı Görevler :

 1. Azo Grubu Taşıyan Bazı Siklotrifosfazen Türevlerinin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu (OMU-BAP), Araştırmacı, 1997-1999

2. Atık Tütünlerin Boyarmadde Yapımında Değerlendirilmesi, OMU-BAP, Araştırmacı,  1999-2001

3. İmino Grubu Taşıyan Bazı Fenoksifosfor Bileşiklerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi, OMU-BAP, Araştırmacı, 2001-2003

4. Azo Grubu Taşıyan Bazı Fenoksifosfor Bileşiklerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi, OMU-BAP, Araştırmacı, 2001-2003

5. Potansiyel Antibiotik ve Antitümör Özellikleri Olan Ferrosenil Pirazol Türevlerinin Sentezi,  DOSAP (ODTÜ Bilimsel Araştırma Fonu), Araştırmacı, 2004-2005

6. Potansiyel Antibakteriyel ve Antitümör Özellikleri Olan Bazı Ferrosenil Sübstitüe Pirazolo[4,3-c]kinolin Türevlerinin Sentezi, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi A Tipi Araştırma Projesi , Yürütücü, 2007-2010.

7.  Pictet-Spengler Reaksiyonu ile Bazı Mono Ferrosenil Pirazolo[4,3-c]kinolin Türevlerinin  Sentezi ve Spektroskopik Yöntemlerle Yapılarının Aydınlatılması, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü, 2008-2010.

8. Fotodinamik Terapi Amaçlı Bazı Yeni BODIPY Türevlerinin Sentezi ve Spektroskopik Yöntemler ile Karakterizasyonu, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi, A Tipi Araştırma Projesi, Yürütücü, 2011-2012.

9. Fotodinamik Terapi Amaçlı BODIPY-Konjugeli Yüksek Dönüştürücü Nanopartiküllerin Sentezi, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi, Doktora Tez Projesi, Yürütücü, 2011-2013.

10. Bazı Ferrosenil Sübstitüe 1,3,4-Oksadiazol Türevlerinin Sentezi, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi, Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü, 2011-2013.

İdari Görevler :

     Kimya Bölümü Staj Koordinatörü            2007-   Halen devam ediyor

 Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 2000-             : Türk Kimya Derneği

2005-             :  Amerikan Kimya Derneği (ACS)

 Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

2010-2011

Güz (Lisans Dersleri)

 Organik Kimya I (Kimya Böl.)

4

0

102

 Heterosiklik Bileşikler

 (Kimya Böl.)

3

0

5

 Genel Kimya I (Fizik Böl.)

4

0

79

 Genel Kimya Lab. (Fizik Böl.)

0

3

59

 Genel Kimya I (Biyoloji Böl.)

2

0

92

 Genel Kimya I

 (Biyoloji Böl. II.Öğretim)

2

0

62

 Bitirme Çalışması I

 (Kimya Böl.)

0

2

6

Güz

(Lisansüstü Dersleri)

 

İleri Heteosiklik Kimya

3

0

2

Kimyada Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

4

0

1

Danışmanlık

0

1

1

Kimyada Doktora Uzmanlık Alan Dersi

4

0

1

Danışmanlık

0

1

1

 

İlkbahar

(Lisans Dersleri)  

 Organik Kimya (Gıda Müh.)

3

0

85

 Organik Kimya

 (Bitki Kor.- Tarla Bit.)

2

0

94

 Genel Kimya II (Biyoloji Böl.)

2

0

109

 Genel Kimya II

 (Biyoloji Böl. II.Öğretim)

2

0

63

 Reaktif Ara Ürünler Kimyası

 (Kimya Böl.)

3

0

17

İlkbahar

(Lisansüstü Dersleri)

 

Nükleer Mağnetik Rezonans Spektroskopisi

3

0

1

İsimli Organik Reaksiyonlar

3

0

1

Kimyada Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

4

0

1

Danışmanlık

0

1

1

Kimyada Doktora Uzmanlık Alan Dersi

4

0

2

Danışmanlık

0

2

2

2011-2012

Güz (Lisans Dersleri)

 Organik Kimya I (Kimya Böl.)

4

0

112

 Bitirme Çalışması I

 (Kimya Böl.)

0

2

5

 Genel Kimya I (Biyoloji Böl.)

2

0

86

 Heterosiklik Bileşikler

 (Kimya Böl.)

3

0

11

 Organik Kimya  (Su Ürün. Fak.)

2

0

60

 Genel Kimya I (Biyoloji Böl. II. Öğrt.)

2

0

65

Güz

(Lisansüstü Dersleri)

 

Kimyada Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

4

0

1

Danışmanlık

0

1

1

Kimyada Doktora Uzmanlık Alan Dersi

4

0

2

Danışmanlık

0

2

2

 

 

İlkbahar

(Lisans Dersleri)  

 Organik Kimya  (Gıda Müh.)

2

0

92

 Organik Kimya  (Tarla-Toprak)

2

0

88

 Reaktif Ara Ürünler Kimyası

 (Kimya Böl.)

3

0

12

 Bitirme Çalışması II

 (Kimya Böl.)

0

2

4

İlkbahar

(Lisansüstü Dersleri)

 

Kimyada Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

4

0

1

Danışmanlık

0

1

1

Kimyada Doktora Uzmanlık Alan Dersi

4

0

2

Danışmanlık

0

2

2

2012-2013

Güz (Lisans Dersleri)

 Organik Kimya I (Kimya Böl.)

4

0

102

 Organik Kimya   (Çevre Müh.)

2

0

52

 Genel Kimya I (Biyoloji Böl.)

2

0

75

 Bitirme Çalışması I

 (Kimya Böl.)

0

2

4

 Heterosiklik Bileşikler

 (Kimya Böl.)

3

0

22

Güz

(Lisansüstü Dersleri)

 

Kimyada Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

4

0

1

Danışmanlık

0

1

1

Kimyada Doktora Uzmanlık Alan Dersi

4

0

2

Danışmanlık

0

2

2

İlkbahar

(Lisans Dersleri)  

Organik Kimya   (Ziraat Müh.)

2

0

185

Bitirme Çalışması II

(Kimya Böl.)

0

2

3

İlkbahar

(Lisansüstü Dersleri)

 

Kimyada Doktora Uzmanlık Alan Dersi

4

0

1

Danışmanlık

0

1

1

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. R.B. Bostancıoğlu, S.Demirel, G. Turgut Cin and A. Tansu Koparal ²Novel ferrocenyl-containing N-acetyl-2-pyrazolines inhibit in vitro angiogenesis and human lung cancer growth by interfering with F-actin stress fiber polimeryzation” Drug and Chemical Toxicology, 36(4):484–495, 2013; DOI: 10.3109/01480545.2013.776579.

A2. G. Turgut Cin, G. Verep, S. Demirel Topel, V. Ciğer ²An efficient synthesis of ferrocenyl-containing 1,3,4-oxadiazole derivatives via oxidative cyclization reaction” Chemistry of Heterocyclic Compounds, Vol. 49, No. 7, October, 2013; DOI: 0009-3122/13/4907-1061.

A3. G. Turgut Cin, S.Demirel, A. Cakıcı, A. Özek and A. Karadag, ²Synthesis, crystal structure and thermal properties of N-acetyl-3-(2-furyl)-5-ferrocenyl-2-pyrazoline and  N-acetyl-3-(2-thienyl)-5-ferrocenyl-2-pyrazoline” Journal of Chemical Crystallography, 42,372-380, 2012, DOI: 10.1007/s10870-011-0256-7

A4. G. Turgut Cin, S. Demirel and A. Çakıcı, ²Synthesis of Novel Ferrocenyl-Containing Pyrazolo[4,3-c]quinolines.” Journal of Organometallic Chemistry, 696, 613-621, 2011, DOI: 10.1016/j.jorganchem.2010.10.006

 A5. N. Karadayı, G. Turgut Cin, S. Demirel, A. Çakıcı and O. Büyükgüngör, “1-Acetyl-5-ferrocenyl-3-phenyl-2-pyrazoline” Acta Crystallographica Section E, E65, m127–m128, 2009, DOI: 10.1107/S1600536808043298

 A6. G. Turgut Cin, S. Demirel, N. Karadayı and O. Büyükgüngör, “1-Acetyl-3-ferrocenyl-5-(2-nitrophenyl)-2-pyrazoline” Acta Crystallographica Section E, E64, m514-m515, 2008, DOI: 10.1107/S1600536808004236

 A7. M. Zora, A.N. Pınar, M. Odabaşoğlu, O. Büyükgüngör, G. Turgut, “Synthesis of ferrocenyl pyrazoles by the reaction of 3-ferrocenylpropynal with hydrazinium salts” Journal of Organometallic Chemistry, 693, 145-154, 2008, DOI: 10.1016/j.jorganchem.2007.10.035

 A8. M. Zora, G. Turgut, M. Odabaşoğlu, and O. Büyükgüngör, “2-Pyridinio hydraziniumdichloride” Acta Crystallographica E, E62, o2677-o2679, 2006, DOI: 10.1107/S1600536806020502

 A9. G. Turgut and M. Odabaşoğlu “Preparation and Characterization of Chromophore Group Containing Cyclotriphosphazenes: V Spectroscopic Investigation of Some Hexakis(p-phenylazo-a-naphthoxy)cyclotriphosphazenes” Dyes and Pigments, 70,117-125, 2006, DOI: 10.1016/j.dyepig.2005.05.005

 A10. G. Turgut, M. Zora, M. Odabaşoğlu, C. C. Ersanlı and O. Büyükgüngör,                 “(2-Hydroxyethyl)hydrazinium(2+) Dichloride” Acta Crystallographica Section C, C61,    o-321-o323, 2005, DOI: 10.1107/S0108270105007183

 A11. M. Odabasoğlu, G. Turgut, N. Karadayı and O. Büyükgüngör, “The Investigation of Crystal Structure, Spectroscopic and Thermal Properties of p-(p-acethylphenylazo)-o-allylphenol and p-(p-bromphenylazo)-o-allylphenol” Dyes and Pigments, 64, 271-278, 2005, DOI: 10.1016/j.dyepig.2004.06.004

 A12. M. Odabasoğlu, G. Turgut, H. İçbudak, “Preparation and Characterization of Chromophore Group Containing Cyclotriphosphazenes: IV Spectroscopic and Thermal Investigation of Some Hexakis(p-phenylazo-o-allylphenoxy)cyclotriphosphazenes” Journal of Molecular  Structure, 691, 249-257, 2004, DOI: 10.1016/j.molstruc.2003.12.034

 A13. N. Karadayı, G. Turgut, M. Odabaşoğlu, O. Büyükgüngör,  “4-(4-Methylphenylazo)-2-allylphenol Monohydrate”  Acta Crystallographica Section E, E60, o176-o178, 2004. DOI: 10.1107/S1600536803029751

 A14. C. Kazak, M. Aygün, G. Turgut, M. Odabaşoğlu, O. Büyükgüngör, N. Kahveci, “4-[(4-Chlorobenzylidene)amino]phenol” Acta Crystallographica E, E60, o252-o253, 2004, DOI: 10.1107/S1600536804001138

 A15. N. Menek, S. Başaran, G. Turgut, M. Odabaşoğlu, “Polarographic and Voltammetric Investigation of 3-Allyl-4-hydroxyazobenzene”, Dyes and Pigments, 61, 85-91, 2004, DOI: 10.1016/j.dyepig.2003.10.007

 A16. M. Odabaşoğlu, Ş. Çakmak, G. Turgut, H. İçbudak, “Preparation and Characterization of Chromophor Group Containing Cyclotriphospahazenes: III Bis-Azo Chromophor Carrying Some Cyclotriphospahazenes” Phosphorus, Sulfur and Silicon,178, 549-558, 2003, DOI: 10.1080/10426500390170705

 A17. M. Odabaşoğlu, O. Büyükgüngör, G. Turgut, A. Karadağ, E. Bulak,  P.  Lonnecke “Crystal Structure, Spectral and Thermal Properties of  2-Aminopyridinium Adipate Monoadipic Acid Dihydrate” Journal of  Molecular Structure, 648, 133-138, 2003, DOI: 10.1016/S0022-2860(02)00720-2

 A18. M. Odabaşoğlu, İ.E. Gümrükçüoğlu, G. Turgut, “Dp-Pp Bonding Effects on the Reactivity of Cl3P=S and Cl3P=O Compounds” Journal of Qafqaz University, 6,111-116, 2000.

 A19. C. Kazak, M. Aygün, G. Turgut, M. Odabaşoğlu, S. Özbey, O. Büyükgüngör, “2-[(4-hydroxyphenyl)iminometyl]thiophene” Acta Crystallographica Section C, C56, 1044-1045, 2000.

 A20. N. Menek, G.Turgut, M. Odabaşoğlu, “Electrochemical Behaviour of Hexa-[4-(phenylazo)phenoxy]cyclotriphospahazene”, Turkish Journal of Chemistry, 23, 423-427, 1999.

 A21. M. Odabaşoğlu, G. Turgut, H. Kocaokutken, “Preparation and Characterization of Chromophor Group Containing Cyclotriphospahazenes: II Azo Chromophor Carrying Some Cyclotriphospahazenes” Phosphorus, Sulfur and Silicon,  152, 27-34, 1999, DOI: 10.1080/10426509908031614

 A22. M. Odabaşoğlu, G. Turgut, H. Karaer, “Preparation and Characterization of Chromophor Group Containing Cyclotriphospahazenes: I Imino Chromophor Carrying Some Cyclotriphospahazenes” Phosphorus, Sulfur and Silicon,  152, 9-25, 1999, DOI: 10.1080/10426509908031613

 B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. G. Verep, S. Demirel Topel, V. Ciğer, G. Turgut Cin, “Efficient Synthesis and Characterization of Novel Ferrocene-Containing 1,3,4-Oxadiazole Derivatives”, 13th Tetrahedron Symposium Challenges in Bioorganic & Organic Medicinal Chemistry, Amsterdam, HOLLANDA, P3.104, 26-29 June 2012.

 B2. S.Demirel, A. Çakıcı, G. Turgut Cin “Synthesis of Potential Biological Active Novel Ferrocenyl Substituted Pyrazolo[4,3-c]quinolines”, 4th International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry and 6th International Symposium on Pharmaceutical Chemistry Joint Meeting, Ankara-TÜRKİYE, 53 pp, September 30–October 2, 2010.

 B3. Metin Zora, G. Turgut and Meral Görmen, “Synthesis of Ferrocenyl Substıtuted Pyrazoles as Potential Antitumor Substances”, 230th ACS National Meeting & Exposition, Washington, DC. USA, 138 pp, August 28-September 1, 2005.

 B4. N. Menek, S. Başaran, G. Turgut, M. Odabaşoğlu, “Electrochemical Behaviour of     3-allyl-4-hydroxyazobenzene” Chemical Physics V, The Fifth International Conference on Chemical Physics, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul-Türkiye, P-062, 31 Ekim- 01 Kasım 2002.

 C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. A. Çakıcı, S. Demirel, G. Turgut Cin, “Bazı Yeni 2-Pirazolin Türevlerinin Sentezi ve     Spektroskopik Metotlarla Yapılarının Aydınlatılması”, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, PII-22, 23-26 Haziran 2009.

 E2. G. Turgut, M. Odabaşoğlu, “Bazı (Fenilazo-o-allilfenoksi)siklotrifosfazenlerin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi”, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Kars, OK-906, 5-9 Temmuz 2004.

 E3. N. Menek, S. Başaran, G. Turgut, M. Odabaşoğlu, “3-Allil-4-hidroksi-4’-metil azobenzen’in Sentezi ve Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi,”  V. Ulusal Elektrokimya Günleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun,  P-147, 9-11 Haziran 2004.

 E4. G. Turgut, N. Karadayı, M. Odabaşoğlu, O. Büyükgüngör, “Bazı 4-Fenilazo-2-allilfenol Bileşiklerinin Molekül ve Kristal Yapılarının İncelenmesi,” 1. Ulusal Kristallografi Toplantısı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, P-37, 22-24 Nisan 2004.

 E5. A. Karadağ, M. Odabaşoğlu, G. Turgut, E. Bulak, P. Lonnecke,   “2-Aminopiridinyum-Adipat-Adipik Asit’in Kristal Yapısı,” XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 773 pp, 10-13 Eylül 2002.

E6. C. Kazak, M. Aygün, G. Turgut, M. Odabaşoğlu, O. Büyükgüngör, N. Kahveci,       “4-Klorobenziliden-4-hidroksianilin Molekülünün Yapı Analizi,” XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 756 pp, 10-13 Eylül 2002.

 E7. G. Turgut, M. Odabaşoğlu, A. Karadağ, E. Bulak, P. Lonnecke,  “2-Aminopridinyum Benzoat’ın Kristal Yapısı” XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 694 pp, 10-13 Eylül 2002.

 E8. C. Kazak, M. Aygün, G.Turgut, M. Odabaşoğlu, S. Özbey ve O. Büyükgüngör, “2-[4-hidroksifenilimino]tiyofen’in Yapı Analizi” XV. Ulusal Kimya Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul; 4-7 Eylül 2001; OK-P51.

 E9. G. Turgut, M. Odabaşoğlu, “Atık Tütünlerden Boyarmadde Sentezi ve Uygulamaları” XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, 756 pp, 31 Ağustos-4 Eylül 1999;.

 E10. G. Turgut, M. Odabaşoğlu, “İmino ve Azo Kromofor Grubu Taşıyan Bazı Ariloksisiklotrifosfazenlerin Sentezi” XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, 623 pp, 31 Ağustos-4 Eylül 1999.

Sayfa Özeti: Doç. Dr. Günseli TURGUT CİN

Anahtar Kelimeler: